TOP
Foto: Domkapitel Speyer/Klaus Landry

Een vrouw als bouwmeester van de dom

Hedwig Drabik werkt in een beroep dat normaal gesproken meestal door mannen wordt uitgeoefend: ze is ‘Dombaumeisterin’, zeg maar dombouwmeester.

Op zich al een uitzonderlijk beroep, maar nog uitzonderlijker is het feit dat zij de jongste en bovendien pas derde vrouw in Duitsland is die deze functie uitoefent. Met haar 32 jaar heeft ze de verantwoording over de Dom zu Speyer, een monument dat sinds 1981 tot het UNESCO Wereldcultuurerfgoed hoort.

Foto: Der Pilger/Conny Conrad

Bijna duizend jaar geleden gaf keizer Konrad II, die tot het adellijke geslacht Salier behoorde, de opdracht voor het bouwwerk. Ergens tussen 1024 en 1030 werd met de bouw van de dom begonnen. In 1061 kwam de in die tijd grootste dom ter wereld gereed en werd ingewijd. Tot op de dag van vandaag trekt de Dom jaarlijks talloze bezoekers. Drabik, die in Kassel architectuur en in Bamberg monumentenzorg studeerde, zorgt ervoor dat dat ook zo blijft. Sinds een jaar waakt zij over alle bouw- en restauratiewerkzaamheden.

Foto: Domkapitel Speyer/Klaus Landry

Meteen al bij de start moest ze er flink tegenaan. Onder haar leiding werd het voorportaal gerestaureerd, dat nu in nieuwe glans staat te stralen. Op dit moment zijn arbeiders bezig in de koepel op de toren, die precies op de plaats staat waar het schip en het dwarsschip elkaar kruisen. De toren heet daarom vieringtoren of kruisingstoren. Direct eronder ligt het hoogaltaar.

Foto: Domkapitel Speyer/Klaus Landry

Net als het schip van de kerk heeft ook de koepel aanzienlijke afmetingen, iets waarvoor de dombouwmeester zich niet laat afschrikken. Voor haar was het altijd al een droom in een groot, sacraal bouwwerk met de bijpassende bijzondere atmosfeer te mogen werken. Bezoekers kunnen meer over het bouwwerk te weten komen tijdens een van de vele interessante rondleidingen. Tot slot nog één feitje: de Dom zu Speyer is – na de verwoesting van de abdijkerk Cluny – de grootse romaanse kerk ter wereld.