TOP

Privacyverklaring

Deze verklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Het privacybeleid van ella Verlag und Medien GmbH is opgesteld ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid (hierna “beleid” genoemd) is van toepassing op de website http://www.duitsland-magazine.nl

De website wordt beheerd door ella Verlag und Medien GmbH (hierna “wij”, “onze“, “ella Verlag” genoemd) met hoofdvestiging in de Emil-Hoffmann-Str. 55-59, 50996 Keulen, Duitsland.

Deze verklaring geeft informatie over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, die we over u (“gebruiker” of “u”) verzamelen als u de website gebruikt. Deze verklaring dient ertoe u als onze gebruiker te beschermen, door u erover te informeren welke persoonsgegevens van u worden verzameld en hoe wij deze informatie toepassen, aan wie wij ze doorgeven, hoe lang ze worden bewaard en hoe u met ons in contact kunnen komen indien u vragen of wensen heeft over de toepassing van uw persoonlijke gegevens. Door het gebruik van de website en afzonderlijke micro-websites heeft u zich met deze verklaring akkoord verklaard.

In deze verklaring duiden de begrippen “persoonlijke gegevens” of “persoonlijke informatie” op gegevens, die betrekking hebben op een levende natuurlijke persoon, die met de data waarover wij beschikken of zullen beschikken – of met andere informatie die met deze data samenhangen – kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van data zoals die zijn beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd).

Lees de volgende uitleg aandachtig door. Met het raadplegen van de website en de verstrekking van de toestemming dat wij uw persoonsgegevens volgens de bepalingen in deze verklaring gebruiken, geeft u als gebruiker aan dat u deze verklaring heeft gelezen en ermee instemt, dat deze voor u bindend is. Als u er niet meer mee instemt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u eisen, dat wij met deze verwerking ophouden, door via de button “contact”met ons contact op te nemen.

ella Verlag is verplicht de privacywetten van 1988 en 2003, rechtsinstrument 336 van de verordeningen van de Europese Gemeenschap van 2011 (elektronische communicatienetwerken en diensten (bescherming van de privacy bij elektronische communicatie )) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU 2016/679), die op 25 mei 2018 in werking is getreden (“privacywetten”) en de oude privacyrichtlijn (officieel Richtlijn 95/46/EG) vervangt, na te leven.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

Het is – eenvoudig samengevat – ons doel u te informeren over interessante reisbestemmingen en u servicetips over het thema vakantie te geven. Wij nodigen u als bezoeker van onze website bovendien uit u voor een newsletter aan te melden en het gedrukte magazine te bestellen (hetzij als abonnee of als los nummer) en aan prijsvragen deel te nemen. Het al dan niet opgeven van uw persoonsgegevens is geheel uw eigen beslissing. Als u besluit zich te registreren, vragen we enkele bepaalde persoonsgegevens van u. Dit zijn uw naam en email-adres. In sommige gevallen kunnen we ook uw postadres nodig hebben, om de tijdschriften of prijzen aan het juiste adres toe te sturen. We garanderen, dat we in alle gevallen uitsluitend noodzakelijke gegevens opvragen. Informatie over het gebruik van de website wordt met behulp van cookies gegeven (zie hieronder het hoofdstukje “Cookies”).

ella Verlag verzamelt geen gegevens, die een herkenbaar profiel van individuele personen mogelijk maken, zonder dat de toestemming van de eigenaar van deze gegevens is vastgelegd. Wij verzamelen bij alle dataverkeer op al onze websites algemene informatie en leggen deze vast; ze worden altijd uitsluitend in gecomprimeerde vorm gebruikt of beschreven.

Af en toe verzoekt ella Verlag haar gebruikers om een feedback (opmerkingen, kwaliteitsbeoordeling of iets dergelijks), die er toe kunnen dienen de kwaliteit en inhoud van de website te analyseren. Deze informaties worden anoniem verzameld en uitsluitend gebruikt om onze kennis over de wensen en meningen van klanten te verbeteren. Soms worden bepaalde citaten van individuele lezers aangehaald; dit gebeurt uitsluitend op een wijze, waarbij de anonimiteit van de gebruiker is gewaarborgd.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op, zodat we eventueel direct contact met u kunnen opnemen over speciale reclame of andere gelegenheden.

IP-adressen

De IP-adressen van bezoekers van onze website (een IP-adres is een getal waarmee een bepaalde computer of ander netwerkapparaat in internet kan worden geïdentificeerd) worden door onze analyse-systemen als Google Analytics, WP Statistics en Jetpack voor statistische doeleinden gebruikt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, dat door een webserver op uw harde schijf wordt opgeslagen, waardoor het voor een website en/of een mobiele app mogelijk is, het herhaalde gebruik door de gebruiker te herkennen, de voortdurende inschakeling van de gebruiker op een website en/of de mobiele app en het gebruik ervan te vereenvoudigen en wat het mogelijk maakt het gebruikersgedrag op de website en/of mobiele app te vervolgen en de data samen te vatten, waardoor verbeteringen van de content en gerichte reclame mogelijk zijn. Door cookies kunnen we gegevens uit het complete dataverkeer van onze websites oproepen, die in een samenvatting kunnen worden vastgelegd. Wij schakelen derden, bijvoorbeeld Google Analytics, in om de gegevens van de gebruikers te verzamelen, o.a. door de toepassing van (flash- en non-flash)cookies en webbakens. Ze dragen bij aan de verbetering van de website en leveren veel van de functies die het zoeken gebruiksvriendelijker maken.

De wijze waarop u cookies kunt verwijderen hangt of van de browser die u gebruikt. Onder de volgende links vindt u de desbetreffende aanwijzingen voor uw browser:
Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-be/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl)
Opera http://help.opera.com/Windows/9.25/nl/cookies.html)
Flash-Cookies (geldt voor alle browsers)http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager07.html
iPhone, iPad en andere apparaten van Apple https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad/
Telefoons met Android bedrijfssysteem https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl&oco=0

Content van externe websites embedden

Berichten op deze website kunnen embedded contents bevatten (bijv. video’s, foto’s, bijdragen enz.). Embedded contents van andere websites hebben precies dezelfde werking alsof de bezoeker de andere website zou bezoeken. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, bijkomende trackingdiensten van derden inbouwen en uw interactie met deze embedded content vastleggen, inclusief uw interactie met de embedded content, als u een account hebt en op deze website bent ingelogd.

De volgende diensten van derden worden door ons ingeschakeld

Google: ella Verlag gebruikt meerdere diensten van Google Inc. uit de VS. Daartoe behoren Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google reCaptcha, Google Fonts en Google Maps.

Google Analytics:Wij schakelen voor onze eigen websites en deels ook voor de websites van onze gebruikers Google Analytics in. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). In verband hiermee worden ook cookies op het eindtoestel van de bezoekers opgeslagen, waarmee het mogelijk wordt een analyse over het gebruik van de website op te maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij maken gebruik van de mogelijkheid van IP-anonimisering, waarbij het IP-adres in principe door Google – binnen de lidstaten van de Europese Unie en in de andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend – wordt verkort, voordat het naar de Verenigde Staten wordt overgebracht. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen naar de VS overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht, om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende service te verlenen. Het in het kader van Google Analytics van de browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Het plaatsen van cookies kan door een bepaalde instelling van de browser worden verhinderd; wij wijzen er echter op, dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. De add-on hiervoor vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt het genereren van gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd, die het toekomstig verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Meer informatie over hoe Google met persoonsgegevens in zijn reclame-netwerk omgaat, kunt u hier vinden: Reclame en privacy

Google Tag Manager: Wij maken voorts gebruik van de Google Tag Manager. Dit is een service, waarmee marketeers gemakkelijk website-tags kunnen beheren via één interface. Het tool Tag Manger zelf (dat de tags implementeert) is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. Het tool activeert andere tags, die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering plaatsvond, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Onze ontwerpers gebruiken van tijd tot tijd informatie voor producttoepassingen, met als doel het product verder te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden echter nooit zonder toestemming van de gebruiker aan andere Google-producten doorgegeven. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de Gebruiksrichtlijnen voor dit product.

Google reCaptcha: Als beveiliging van uw opdrachten per internet maken wij gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Inc. De verificatie dient om te kunnen verifiëren, of de opdracht door een mens of – in geval van misbruik – door geautomatiseerde, machinale verwerking werd ingevoerd. De controle bestaat uit het verzenden van het IP-adres en eventueel andere voor de reCAPTCHA-service benodigde gegevens aan Google. Hiervoor wordt uw input aan Google ter beschikking gesteld en daar verder verwerkt. Uw IP-adres wordt echter door Google verkort doorgestuurd binnen de lidstaten van de Europese Unie en de andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het IP-adres onverkort aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort worden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCaptcha doorgegeven IP-adres van de browser wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Voor deze data gelden de afwijkende privacyregels van de onderneming Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://privacy.google.com/intl/nl/#

Facebook social plugins

Ons onlineaanbod maakt gebruik van social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland wordt geëxploiteerd (“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo (een witte “f” in een blauw vierkant, de begrippen “Like”, “Vind ik leuk”, of een “opgestoken duim”-teken) of met de toevoeging “Facebook Social Plugin” gekenmerkt. Een lijst en de verschillende verschijningen van Facebook social plugins kunnen hier ingezien worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept, waarop een dergelijke plugin voorkomt, bouwt zijn apparaat een directe verbinding met de server van Facebook op. De inhoud van de plugins wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker doorgegeven en daarvandaan in het onlineaanbod geïntegreerd. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen van de gebruiker worden samengesteld. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met deze plugins verzamelt en informeren de gebruiker daarom conform onze beschikbare kennis.

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de corresponderende pagina van het onlineaanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interageren met de plug-ins, bijvoorbeeld door de “Vind ik leuk”-button aan te klicken of een commentaar te plaatsen, wordt de informatie rechtstreeks van hun apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen Facebook-account heeft, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om hun IP-adres te verkrijgen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruiker, zijn te vinden in de privacyaanwijzingen van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation .

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en aan zijn op Facebook opgeslagen aanmeldingsgegevens koppelt, moet hij zich voor het gebruik van ons onlineaanbod bij Facebook afmelden en zijn cookies wissen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: via de Amerikaanse site http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of de Europese site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Facebook Remarketing

Ons onlineaanbod maakt gebruik van zogenaamde “Facebook-pixels” van het sociale Facebook-netwerk, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, of, als u in de EU bent gevestigd, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties, de zogenaamde “Facebook-Ads”, vastleggen. Daarom gebruiken we de Facebook-pixels om de Facebook-advertenties die we plaatsen alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die belangstelling hebben getoond voor onze website. Dit betekent dat we er met behulp van de Facebook-pixels voor willen zorgen dat onze Facebook-ads aansluiten bij de potentiële belangstelling van de gebruikers en niet storend werken. De Facebook-pixels helpen ons ook de effectiviteit van Facebook-ads bij te houden voor statistische en marktonderzoek doeleinden, doordat we kunnen zien of gebruikers naar onze site zijn omgeleid nadat ze op een Facebook-reclame hebben geklikt. De Facebook-pixels worden bij een bezoek aan onze websites direct door Facebook geïntegreerd en kunnen een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein tekstbestand, op uw apparaat opslaan. Als u zich vervolgens bij Facebook inlogt, of al bij Facebook was ingelogd, wordt het bezoek aan onze site in uw profiel vastgelegd. De data die over u worden verzameld zijn anoniem voor ons, dus het geeft ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat de data echter op en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is.

Facebook verwerkt de data in overeenstemming met de “Data policy” van Facebook. Daarom vindt u meer informatie over hoe de remarketingpixels functioneren en hoe Facebook-advertenties in het algemeen worden weergegeven in de “Data policy”: http://www.youronlinechoices.com/.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door Facebook-pixels en het gebruik van uw data om Facebook-ads weer te geven. Hiervoor kunt u de instructies voor advertentie instellingen op de Facebooksite https://www.facebook.com/settings?tab=ads volgen of bezwaar maken via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices.com of de Europese site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn onafhankelijk van het platform, dat betekent dat ze voor alle apparaten zoals de desktopcomputer of mobiele apparaten worden overgenomen.

Jetpack (WordPress Stats)

We gebruiken de plugin Jetpack (hier de subfunctie “WordPress Stats”), die een tool integreert voor statistische analyse van bezoekers en wordt geëxploiteerd door Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack gebruikt “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om te kunnen analyseren hoe gebruikers de website inschakelen.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit onlineaanbod worden op een server in de VS opgeslagen. Daarbij kunnen uit de verwerkte data gebruiksprofielen van de gebruiker worden samengesteld, die uitsluitend voor analytische en niet voor reclamedoeleinden worden ingezet. Meer informatie is te vinden in de de beschrijving van het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/. Een uitleg over Jetpack-cookies vindt u op https://jetpack.com/support/cookies/.

Twitter-buttons

We gebruiken de button van Twitter. Deze button wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ze zijn herkenbaar aan termen als “Twitter” of “Volgen” of een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de buttons is het mogelijk om een bijdrage of website van dit onlineaanbod te delen op Twitter of de aanbieder te volgen op Twitter.

Wanneer een gebruiker een website van het onlineaanbod met een dergelijke button oproept, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud achter de Twitter-button wordt rechtstreeks door Twitter naar de browser van de gebruiker verzonden. Wij hebben daarom geen invloed op de gegevens die Twitter verzamelt met behulp van deze plugin en kunnen onze gebruikers slechts informeren met de kennis waarover wij beschikken. Volgens onze informatie wordt alleen het IP-adres en de URL van de desbetreffende webpagina verzonden als de gebruiker de button heeft aangeklikt en worden deze niet voor andere doeleinden gebruikt dan de weergave van de inhoud van de website. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/en/privacy

Pinterest-buttons

Wij gebruiken buttons (“Pin it”) van Pinterest: https://nl.pinterest.com/. Met behulp van de buttons is het mogelijk, dat de gebruikers onze artikelen of websites op hun “Pinterest-Boards” delen. Wanneer een gebruiker een website oproept, die een “Pin It”-button  heeft, bouwt zijn browser een direct verbinding op met de servers van Pinterest. De inhoud van de “Pin It”-button wordt door Pinterest direct aan de browser van de gebruiker doorgestuurd. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Pinterest verzamelt met behulp van de “Pin It”-button en informeren gebruikers op basis van datgene wat wij te weten kunnen komen. Wij weten alleen, dat het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website wordt verzonden, om de inhoud achter de “Pin It”-button weer te geven en te delen. Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van Pinterest raadplegen op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

Lijst van geïntegreerde diensten

Google Analytics; Doel: gebruikersstatistieken; Contact: Google Inc. San Francisco, CA 94105. United States; Privacybeleid: Browser plugin, Opt-out Link https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#

SendGrid; Doel: Berichten, Newsletter; Contact: SendGrid Inc.,1801 California St #500 Denver, CO 80202, USA; Privacybeleid: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Stripe; Doel: Afwikkeling van betalingen; Contact: Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA; Privacybeleid: https://stripe.com/nl/privacy

Facebook; Doel: Like-button, Delen-button; Contact: Facebook, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg; Privacybeleid: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

WordPress; Doel: Blog-Systeem; Contact: Worpress San Francisco; Privacybeleid: https://nl.wordpress.org/about/privacy/

Hootsuite; Doel: Platform voor Social-Media-Management; Contact: Hootsuite Legal Services, c/o Hootsuite Media Inc., 5 East 8th Avenue Vancouver, BC V5T 1R6 Canada; Privacybeleid: https://hootsuite.com/de/legal/privacy

Jetpack/WordPress.com-Stats; Doel: Statistieken; Contact: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA & Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA; Privacybeleid: Opt-out: https://www.quantcast.com/opt-out/ en https://automattic.com/privacy/

AdRotate; Doel: Beheer van banners en statistieken; Contact: AJDG Solutions, Arnan de Gans, info@ajdg.net; Privacybeleid: https://ajdg.solutions/terms-of-service-and-privacy-policy/

Communicatie

Wij willen u graag prijsvragen en tijdschriften blijven aanbieden, evenals informatie en verslagen uit de toeristische sector die voor u interessant kunnen zijn. Als u uw contactgegevens invult op één van onze websiteformulieren en deze aan ons opstuurt, kiest u ervoor om informatie van ons te ontvangen. Als u hebt ingestemd met het ontvangen van berichten van ons, kunt u zich te allen tijde afmelden. U hebt steeds het recht om ons te beletten contact met u op te nemen. Zie ook: “Recht om ons te vragen geen contact meer met u op te nemen”.

Kinderen onder 16 jaar

Wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij accepteren geen data van een persoon jonger dan 16 jaar.

Welke rechten heeft u?

Als betrokkene heeft u volgens de privacywetgeving de volgende rechten:

het recht, op inzage van uw persoonsgevens;

het recht op rectificatie van fouten in uw persoonsgegevens;

het recht, ons te sommeren geen contact meer met u op te nemen;

het recht, om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te verhinderen;

het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke;

het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens;

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving.

Deze rechten worden hieronder gedetailleerder uitgelegd, maar als u opmerkingen, wensen of klachten hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op (zie hierna “Hoe kunt u contact met ons opnemen” ). We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op al uw ingediende aanvragen, tenzij het verzoek bijzonder complex of omslachtig is; in dat geval zullen we binnen drie maanden reageren (we zullen u binnen de eerste maand informeren als we meer dan een maand nodig hebben om te reageren). Als in het kader van de privacywetgeving een bepaalde termijn is voorgeschreven, zullen we binnen die termijn reageren.

Het recht, op inzage van uw persoonsgegevens

U kunt opvragen welke persoonlijke gegevens wij van u opslaan, waarbij u het volgende zal worden verstrekt:

  • Een overzicht van deze persoonsgegevens en de categorieën van de opgeslagen persoonsgegevens;

Bijzonderheden over het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt of verwerkt zullen worden;

Details over de ontvanger of ontvangerscategorieën die toegang tot gegevens hebben of kunnen krijgen, ook die die zich in het buitenland bevinden, en welke maatregelen getroffen worden om het overbrengen naar het buitenland te beveiligen;

Bijzonderheden over de periode dat uw gegevens worden opgeslagen (of over de criteria die wij toepassen om te bepalen hoe lang wordt opgeslagen);

Bijzonderheden over uw rechten, met inbegrip van het recht op correctie, ongedaan making, beperking of het inbrengen van bezwaren tegen de verwerking;

Informatie, die beschikbaar is over de bron van deze gegevens;

  • of we geautomatiseerde besluitvorming of profilering uitvoeren en, wanneer we dat doen, informatie over de betrokken logica en het gewenste resultaat of de uitwerkingen die de besluitvorming of profilering tot gevolg kunnen hebben; en waarheen uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven en welke veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

Vragen over uw persoonlijke gegevens moeten bij ons worden ingediend (zie “Contact” hieronder) onder vermelding van de persoonlijke gegevens waartoe u toegang wilt hebben. Een kopie ervan zal in uw persoonlijke dossier worden bewaard. Geef zo veel mogelijk informatie over het soort gegevens dat u wilt zien, zodat we deze gemakkelijk kunnen vinden.

Als we, om uw aanvraag te kunnen beantwoorden, informatie over een andere persoon, of informatie waarmee een andere persoon kan worden geïdentificeerd, bekend moeten maken, moeten we – – toestemming van die persoon vragen. Als we geen toestemming kunnen krijgen, moeten we deze informatie eventueel achterhouden of de gegevens zo bewerken, dat de identiteit van de persoon in kwestie niet meer herkenbaar is.

Er zijn bepaalde soorten data, die niet verplicht aan u vrijgegeven moeten worden; ze bevatten persoonlijke gegevens waarin onze bedoelingen in verband met onderhandelingen met u zijn vastgelegd en waarvan vrijgave waarschijnlijk die onderhandelingen zal beïnvloeden.

Wij mogen uw geplande aanvraag om toegang tot gegevens weigeren, indien:

deze aanvraag klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is, in het bijzonder in het geval van frequente herhaling (in een dergelijk geval zullen wij u – indien wij ervoor kiezen u de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken – een redelijke vergoeding in rekening          brengen, waarmee de gemaakte administratiekosten worden vergoed), of wij daartoe gerechtigd zijn op grond van de privacywetgeving.

Recht om uw persoonsgegevens te actualiseren of bij fouten te laten rectificeren

U kunt van ons verlangen, dat we fouten in uw persoonsgegevens kosteloos rectificeren en opslaan. Als u dit wenst, kunt u als volgt te werk gaan:

Stuurt u ons een email, telefoneert of schrijft u ons (zie hierna “Contact ”);

Geeft u ons voldoende informatie, zodat wij u kunnen identificeren (bijv. naam, datum van aanmelding), en

Deelt u ons mede welke gegevens niet juist zijn en waardoor die moeten worden vervangen.

Als wij u persoonsgegevens moeten actualiseren, informeren wij de ontvanger, aan wie deze persoonsgebonden data (eventueel) zijn verstrekt, hiervan op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vereisen.

U bent er verantwoordelijk voor dat alle persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt juist en volledig zijn. Als informatie die u aan ons hebt verstrekt verandert, laat ons dit dan weten (zie “Contact” hieronder).

 Het recht, ons te sommeren geen contact meer met u op te nemen

U kunt ons sommeren het contact met u te beëindigen. Als u dit wenst, kunt u het volgende doen:

Stuur ons een email, telefoneert of schrijft u ons. Hier vindt u onze contactgegevens. U kunt tevens de button “Afmelden”, die zich op elke email die u van ons ontvangt, bevindt aanklicken. Het kan 5 dagen duren voordat uw afmelding bij ons is verwerkt; en als u slechts met één of enkele soorten van contact ontevreden bent, deelt u ons dan mede, om welk contact het hier gaat (bijvoorbeeld het contact per email, maar niet het telefonisch contact).

Wij brengen u op de hoogte welke maatregelen wij hebben genomen naar aanleiding van uw wens de contacten met u te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld een email zijn, waarin wij bevestigen, dat u zich heeft afgemeld.

Het recht, om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te verhinderen

In overeenstemming met de privacywetgeving kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens stop te zetten, als:

u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn (wij zullen de verwerking echter opnieuw starten, als wij de juistheid gecontroleerd en bevestigd hebben);

de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij uw gegevens wissen;

wij uw persoonsgegevens voor onze verwerking niet meer nodig hebben, maar u de gegevens wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te dienen, uit te voeren of te verdedigen; of u tegen de verwerking bezwaren hebt ingediend, omdat u van mening bent, dat uw belangen zwaarder moeten wegen dan de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als u gebruik maakt van uw recht om ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zullen wij de gegevens verder verwerken, als:

u uw toestemming voor deze verwerking geeft;

de verwerking voor de verdediging van rechtsvorderingen noodzakelijk is:

de verwerking ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of juridische personen noodzakelijk is; of

de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang.

Het recht om gegevens over te dragen

De privacywetgeving schrijft voor, dat u een kopie kunt verlangen van de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld en die wij elektronisch opslaan en/of dat wij deze direct voor een andere partij beschikbaar moeten stellen. Dit geldt uitsluitend voor de persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld en niet voor de door ons ontwikkelde data.

Voorts geldt het recht op data-overdracht uitsluitend als:

de verwerking berust op uw toestemming of de uitvoering van een contract; en

de verwerking plaatsvindt door middel van een geautomatiseerd proces.

Recht op verwijdering

U kunt volgens de privacywetgeving van ons eisen, dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, als:

u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet nodig hebben, om deze voor de in deze richtlijnen vastgelegde doeleinden te gebruiken;

u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en u deze toestemming wilt intrekken en wij geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben;

u bezwaar maakt tegen onze verwerking en wij geen andere rechtsgrondslag hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken;

u persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn verwijderd toen zij verwijderd hadden moeten worden; of

de persoonsgegevens om wettelijke redenen gewist hadden moeten worden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet verder verwerken.

Als u de verwijdering van uw persoonsgegevens heeft verlangd, informeren wij de ontvanger, die deze persoonsgebonden data zijn verstrekt, hierover tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen zou vereisen. Als u dit verlangt, zullen wij u ook over deze ontvanger informeren.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid, verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Als u niet tevreden bent, kunt ook een klacht indienen bij de AP of gebruikmaken van uw andere rechten die u volgens de wet op de privacy heeft.

Beveiliging

We doen ons uiterste best om de privacy van gebruikers te beschermen door het gebruik van geschikte beveiligingstechnologie. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot werknemers, klanten en andere tussenpersonen, die de persoonlijke informatie nodig hebben om de door ons geleverde diensten te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren. We zorgen ervoor, dat we de juiste fysieke en technische maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen en – als bepaalde diensten worden uitbesteed – de ingeschakelde serviceverlener eveneens de juiste beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.

Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te verzekeren dat overeenstemt met de risico’s die voortvloeien uit de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden in het bijzonder rekening met de risico’s die voortvloeien uit onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde toegang van en tot persoonlijke gegevens, die verzonden, opgeslagen of op welk wijze dan ook verwerkt worden of waartoe toegang kan worden verkregen.

Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via onze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe, om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, mislukte levering of andere verliezen of schade die voortkomen uit:

de overdracht van gegevens via transmissienetwerken en telecommunicatiefaciliteiten, met inbegrip van internet; of

vertragingen of mislukte levering door andere dienstverleners die niet in onze opdracht werken. U dient te erkennen, dat de Website onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die met het gebruik van dergelijke telecommunicatiefaciliteiten kunnen samenhangen. U zult begrijpen dat we geen absolute preventie van cyberaanvallen, spyware en virussen kunnen garanderen. U kunt ons dan ook niet aansprakelijk stellen voor ongeautoriseerde openbaarmaking, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens als deze voortvloeien uit deze risico’s.

Andere websites

Websites van ella Verlag kunnen gelinkt zijn aan andere websites die door derden worden beheerd. Deze koppelingen zijn alleen bedoeld voor het gemak. Links naar externe websites impliceren niet dat ella Verlag deze websites onderschrijft en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de eigenaars en exploitanten van deze websites. Wij raden u aan het privacybeleid en de privacy praktijken te lezen op elke site waar u om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Melding van overtredingen

Wij zullen ernstige overtredingen van de privacybescherming onverwijld en – indien mogelijk – uiterlijk binnen 72 uur nadat deze ons bekend zijn geworden, melden aan de AP. Indien de kennisgeving niet binnen 72 uur plaatsvindt, zullen wij een gegronde reden voor de vertraging opgeven; het is echter niet nodig de AP op de hoogte te stellen indien schending van de bescherming van persoonsgegevens waarschijnlijk geen risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt. In dit verband wordt onder een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens een inbreuk op de beveiliging verstaan, die tot al dan niet opzettelijke vernietiging leidt, of tot verlies, vervalsing, of tot onbevoegde openbaring van persoonsgegevens die verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt of toegankelijk zijn.

We registreren dataschendingen, met inbegrip van gevolgen en de getroffen maatregelen en stellen u op de hoogte van de dataschendingen die uw persoonsgegevens betreffen (wat voor u een hoog risico betekent) indien we hier volgens de privacywetgeving toe verplicht zijn. Wij hoeven u niet over een overtreding betreffende privacy te informeren als:

wij bijvoorbeeld door versleuteling passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en daarmee de persoonsgegevens onleesbaar hebben gemaakt voor alle personen die niet bevoegd zijn om de gegevens te raadplegen; of

wij vervolgens maatregelen hebben genomen, die verzekeren, dat het gevaar van het hoge risico voor de betroffen personen waarschijnlijk niet meer bestaat; of

het onevenredig grote inspanning zou vragen; in een dergelijk geval zouden we in plaats daarvan een openbare aankondiging kunnen doen.

Aan wie geven we de gegevens door

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan alle divisies, firma’s of andere bedrijven die vallen onder het beheer van ella Verlag en die onderworpen zijn aan de instructies van ella Verlag.

Voorts zal ella Verlag uw data mogelijk in de volgende – hoogst onwaarschijnlijke – gevallen doorgeven:

indien het toepasselijke recht dit voorschrijft of indien een rechterlijke beslissing of een soortgelijke maatregel hierin voorziet;

indien het dringend noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig verlies van of schade aan eigendommen van ella Verlag;

indien zulks noodzakelijk is voor het inwinnen van juridisch advies of in het kader van een gerechtelijke procedure waarbij ella Verlag partij of getuige is.

Wij kunnen ook dienstverleners inschakelen om ons te helpen bij het beheren van de website of voor het verlenen van service die op de website wordt aangeboden. Derden die deze diensten namens ons verlenen en tijdens de werkzaamheden toegang hebben tot uw gegevens, zijn onderworpen aan strikte contractuele beperkingen, om er zeker van te zijn, dat uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de privacywetgeving.

Waar slaan we uw gegevens op

De data die wij van u verzamelen, worden overgedragen en opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen eventueel ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor ons of een van onze leveranciers werkt. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit beleid wordt behandeld. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar locaties buiten de EER contracten afgesloten met alle personen die deze persoonsgegevens doorgeven.

Alle data die u ons ter beschikking stelt, worden op veilige servers opgeslagen. Als wij u een password hebben gegeven (of als u een password heeft gekozen), waarmee u op bepaalde delen van onze website toegang heeft, bent u ervoor verantwoordelijk, dat dit password geheim blijft. Wij verzoeken u een dergelijk password aan niemand door te geven.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Bij de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens voldoet ella Verlag aan de hoogste eisen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het eigen legitieme zakelijke gebruik, of zoals wettelijk is voorgeschreven. Als u langer dan 3 jaar geen contact met ons heeft gehad, wissen wij uw persoonsgegevens uit onze databank.

Wijziging van het beleid 

Ons beleid wordt regelmatig gecontroleerd en wij behouden ons het recht voor dit beleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Gebruikers accepteren het gewijzigde beleid, indien zij op of na de wijzigingsdatum de website verder raadplegen en persoonsgegevens verstrekken. Wij melden actualiseringen op de website.

Contact

Conform de definitie in de privacywetgeving ligt de verantwoording voor de website en de via de website aangeboden diensten bij ella Verlag und Medien GmbH, Emil-Hoffmann-Str. 55-59, 50996 Keulen, Duitsland.

U hebt het recht een kopie van de data die wij van u bezitten op te vragen. Als u een kopie van enkele of alle van uw persoonsgegevens wilt ontvangen, kunt u dit per email aanvragen op het navolgende adres.

Autoriteit persoonsgevens (AP)

ella Verlag und Medien GmbH

Emil-Hoffmann-Str. 55-59

50996 Keulen

Duitsland

dsb@ella-verlag.com

Wij streven ernaar te waarborgen, dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn. U kunt ons verzoeken om gegevens die u onjuist acht, te corrigeren of te verwijderen.

Voor de hiervoor genoemde maatregelen worden geen kosten in rekening gebracht.

Verantwoordelijkheid

Dit Privacybeleid is een overeenkomst tussen u en ella Verlag und Medien GmbH Eventuele klachten of geschillen dienen te worden gericht aan ella Verlag und medien GmbH op het adres dat is vermeld in het hoofdstuk “Contact” van dit Privacybeleid.