TOP

De inwoners van München houden van hun Isar. Deze rivier is zowel levensader als recreatiegebied. Buiten de stadsgrenzen stroomt de rivier door stille oeverbossen. Vier fietsers

Er is niets mooier dan over het traject van de voormalige ertsspoorweg te fietsen langs de industrie-monumenten aan het Rijn-Herne-kanaal te rijden. Tekst: Franz Lerchenmüller Fietsen over de

Tussen de Muur en de versperringen uit de DDR-tijd is een strook met prachtige natuur ontstaan, waarover tegenwoordig een fietsroute loopt. Tekst: Thorsten Brönner   Het bedrukkende gevoel wordt