TOP

Saul Leiter in de Kunstfoyer München

De tentoonstelling in de Kunstfoyer in München is gewijd aan Saul Leiter. De bijna onontdekte kunstenaar hield zich bezig met kunst, die zich beweegt op het grensvlak tussen schilderkunst en fotografie. Hij geldt als pionier voor de kleurfotografie. In zijn werken tendeert hij tot abstractie en vervlakking, terwijl de passanten als wazige verfimpulsen worden weergegeven. Motieven vond Leiter in zijn directe omgeving: etalages, passanten, auto’s, borden en steeds weer paraplu`s. Door de onscherpe details, ontbrekende scherptediepte en een kunstmatig lichtspel, ontstaan deels reële en deels abstracte stedelijke ruimtes. Openingstijden dagelijks van 9 tot 19 uur.