TOP
Foto: Stadt Memmingen

Memminger Fischertag

De beek “Memminger Ach” loopt dwars door de stad Memmingen in Beieren. Eeuwen lang diende de Ach als aandrijving van de molen en als riool. Een keer per jaar werd de beek drooggelegd om schade aan bruggen en molen te repareren en om de Ach van zwerfvuil te bevrijden. Omdat de inwoners van Memmingen gezamenlijke over het visrecht van de beek beschikten, gingen ze ook gezamenlijk vissen, voordat het water werd geloosd. Tegenwoordig is de “Memminger Fischertag” (18 juli 2020) een groot volksfeest.