Frieden.Europa

Het gemeenschappelijke project voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 Het gemeenschappelijke project voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 Foto: Münster Marketing

Het gemeenschappelijke project voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

28 april t/m 2 september 2018

In 1648, precies 370 jaar geleden, werd de Vrede van Westfalen gesloten in Münster en Osnabrück. Een vrede die zijn stempel heeft gedrukt op de grondslagen van het moderne volkerenrecht en waarvan de gevoelswaarde voor Europa een centrale rol inneemt omdat zij tot stand gekomen is via dialoog en onderhandeling, ofschoon de conflictsituatie uitzichtloos leek. Het beëindigen van de Dertigjarige Oorlog zonder overwinnaars en verliezers heeft als Europese ervaring niet alleen invloed gehad op de stad en maar ook ver over de grenzen van Europa heen. De Vrede van Westfalen wordt in verband gebracht met recht en hoop en zij staat model voor oplossingen van hedendaagse, wereldwijde conflicten. Dat is ook zeker de reden waarom de raadhuizen van Münster en Osnabrück in 2015 zijn onderscheiden met het Europees Erfgoedlabel. Hieraan is de verplichting verbonden om dit stuk Europese geschiedenis ook voor toekomstige generaties in leven te houden.

Onder de titel ‘Frieden.Europa’ voldoet het gemeenschappelijke project voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 precies aan deze verplichting. Het gemeenschappelijke project, dat wordt ondersteund door de regeringscommissaris van de Bondsregering voor Cultuur en Media (BKM), wordt op 28 april 2018 feestelijk in Münster geopend. Het project bestaat uit drie bouwstenen – een moderne wijze van verwerken en een nieuwe opzet van het herinneringsoord in het historische raadhuis Münster, het Europese project waarbij jongeren elkaar ontmoeten ‘Labor Europa’, dat uitgaat van Osnabrück, maar dat ook Münster aandoet, en de grote gezamenlijke tentoonstelling van vijf musea in Münster, die de ‘Frieden. Von der Antike bis heute’ met uiteenlopende zwaartepunten en vraagstellingen onderzoekt.

De deelnemers aan het saannan malteser1 presseamt angelika klausermenwerkingsverband: Frieden. Von der Antike bis heute Vierhonderd jaar na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog (1618), 370 jaar na het sluiten van de Vrede van Westfalen en de Vrede van Münster  (1648) en 100 jaar na de Vrede van Versailles (1918) die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, houdt zich nu het tentoonstellingsproject ‘Vrede. Van de antieke oudheid tot vandaag’ bezig met de vraag waarom mensen voortdurend verlangen naar vrede, maar het nooit lukt deze op lange termijn te bewaren. Vrede is meer dan het afzien van geweld, ze betekent ook hoop op harmonie, vriendschap, liefde, geluk, welstand en gerechtigheid. 

In Münster, de stad van de Vrede van Westfalen en de Vrede van Münster, tonen het LWL-Museum für Kunst und Kultur, het Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, het Archäologische Museum van de Westfälische Wilhelms-Universität (WWU), het Bisdom Münster en het Stadtmuseum Münster als resultaat van een unieke samenwerking van vijf instellingen deze tentoonstelling die is uitgewerkt in interdisciplinaire coöperatie met het Exzellenzcluster 'Religion und Politik' van de Universität Münster.

Het sluiten en bewaren van vrede is nog steeds de meest dringende opgave voor onze tijd. Vrede is een toestand in de geschiedenis van de mensheid die slechts in een tijdelijk, ruimtelijk of persoonlijk begrensde mate werd bereikt en die steeds weer wordt onderbroken. De vijfdelige tentoonstelling, die een brug slaat tussen de Oudheid en het heden wil dit verschijnsel zichtbaar maken en concreet laten ervaren aan de hand van kunstwerken en bijzondere cultuurhistorische objecten.

Vijf tentoonstellingen en een unieke samenwerking - LWL-Museum für Kunst und Kultur: Wege zum Frieden, Wegen naar Vrede

Het LWL-Museum für Kunst und Kultur toont schilderijen die wegen naar vrede afbeelden. Sinds mensenheugenis is het ideaal van een wereld zonder agressie de bron voor verlangens en hoop, die door beeldthema's zoals De Gouden Eeuw en paradijselijke voorstellingen kunnen worden geduid als vredes-utopieën. Kunstenaars zoals Rubens, Delacroix, Lehmbruck, Dix, Kollwitz hebben zich op zeer verschillende wijzen beziggehouden met de betekenis van vrede. Maar er worden ook belangrijke vredesakkoorden getoond en afbeeldingen van vrede in de jongste geschiedenis.

Archäologisches Museum: Eirene / Pax – Friede in der Antike, Vrede in de Oudheid

Het Archäologische Museum geeft aan de hand van tentoongestelde stukken uit de tijd van de 8e eeuw voor Chr. tot de 3e na Chr. een beeld van de betekenis van vrede in de Griekse en Romeinse oudheid. Het beroemde beeld van Eirene, dat met grote waarschijnlijkheid in 375 v. Chr. op de agora in Athene werd neergezet, neemt een centrale plaats in op deze tentoonstelling.

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster: Picasso – Von den Schrecken des Krieges zur Friedenstaube - Van de verschrikkingen van de oorlog tot de vredesduif

Met de tentoonstelling ‘Picasso – Von den Schrecken des Krieges zur Friedenstaube’ (28 april - 2 september 2018) besteedt het Picasso-Museum aandacht aan de manier waarop de Spaanse kunstenaar omging met oorlog en vrede. De ruim eersteklas 60 werken maken duidelijk hoe zeer hij heeft geijverd voor de doelen van de vredesbeweging en hoe zeer hij zich heeft ingespannen de verschrikkingen van de oorlogen in de 20e eeuw artistiek te verwerken.

Stadtmuseum Münster: Een reden voor feest? Münster und der Westfälische Frieden, Münster en de Vrede van Westfalen

Deze tentoonstelling houdt zich bezig met de vraag hoe de Vrede van Westfalen is aangekomen bij de bevolking, waarbij voor de herdenkingsjaren 1748, 1848, 1898 en 1948 een centrale rol is weggelegd. De beleving van de grote herdenkingsjaren wordt aan de hand van uiteenlopende historische objecten belicht. De tentoonstelling, die in 1940 door de Nationaalsocialisten voor het 300ste jubileum in 1948 werd gepland, wordt gereconstrueerd.

Congress 1648 Terborch

Het Bisdom Münster te gast in het LWL-Museum für Kunst und Kultur: Frieden. Wie im Himmel so auf Erden? - Vrede. Zoals in de hemel, ook op aarde? Met meer dan 100 uitzonderlijke bruiklenen, ook uit het buitenland, die een periode van bijna 2000 jaar bestrijken, geeft de tentoonstelling van het Bisdom Münster voor het eerst een beeld van de geschiedenis van de christelijke visie  van vrede en de tegenstrijdige omgang ermee. Er is een speciale ruimte voor kinderen om dit thema over te brengen op de jonge bezoekers.

Informatie over het tentoonstellingsproject „Frieden. Von der Antike bis heute“:

www.ausstellung-frieden.de/nl 

www.lwl-museum-kunst-kultur.de 

sharingheritage.de/projekte/frieden-europa-das-rathaus-des-westfaelischen-friedens-als-erinnerungsort-fuer-kuenftige-generationen/

sharingheritage.de/projekte/labor-europa-europaeische-jugendbegegnung/ 

www.osnabrueck.de/start/nederlands.html 

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!">
 

Meer in deze categorie: « De wereld in miniatuur
Naar boven